Links

Nieuwe databank registratie katten vanaf 01/11/2017


Vanaf 1 november 2017 moeten katten gechipt en geregistreerd worden in de nieuwe (online) databank.

https://www.catid.be/nl

Door op het logo (CatID) hiernaast te klikken kom je rechtstreeks op de site uit.

Voor de volledigheid: ook voor de honden werd de link toegevoegd (klikken op logo DogID)

Berichtgeving van FAGG over controle geneesmiddelendepot

De thema-actie van het FAGG voor de inspectie van de dierenartsen depots 2017 zal zich richten op de controle van de invoer van gegevens in de databank Sanitel-Med.

Het FAGG wil graag meer communiceren over de controles die worden uitgevoerd in veterinaire geneesmiddelendepots.

Het communiqué kan je terugvinden hiernaast (klikken op het logo)


SANITEL-MED


Vanaf 27/02/2017 wordt registratie van antibiotica verplicht voor varkens, leg- en vleeskippen en vleeskalveren (KB 31/01/2017). Registratie voor rundvee is ook mogelijk maar nog niet verplicht.

Registratie gebeurt via een online applicatie: SANITEL-MED.

Meer info via deze link:
https://www.fagg-afmps.be/nl/SANITEL-MED

Beknopte handleiding: https://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/snelhandleiding_sanitel-med_aug2016.pdf

Onmiddellijke toegang tot de online applicatie: https://prd.sanitel.be/web/PRD_SanitelMed_Web/Account/Login?ReturnUrl=%2fweb%2fPRD_SanitelMed_Web%2f

Door op de foto hiernaast te klikken krijg je een brochure te zien over SANITEL-MED.

DogID: aanpassing prijzen


Het contract voor het beheer van de databank van de honden - genaamd DogID - werd recent vernieuwd en opnieuw toegekend aan Zetes NV voor een periode van 6 jaar. De hernieuwing zal van start gaan vanaf 1 maart aanstaande.

Meer info door te klikken op de foto hiernaast.

Infosessies voor dierenartsen ivm antibioticaresistentie en nieuwe wetgeving diergeneesmiddelen


Hierbij de presentaties die gegeven werden tijdens de infosessies die voor de dierenartsen georganiseerd werden rond de Belgische politiek betreffende de strijd tegen antibioticaresistentie en de nieuwe wetgeving betreffende dierengeneesmiddelen.

Logo AMCRA: Antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België: via overleg en sensibilisatie naar minder en beter (Jeroen Dewulf, Bénédicte Callens)

Logo FAVV: KB van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelendoor de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren (Herman Vanbeckevoort)

Nieuw Koninklijk Besluit voor het gebruik van diergeneesmiddelen


Informatiebrochure over het Koninklijk Besluit van 21/07/2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijken van de dieren.

Document is te bekomen door op het logo's hiernaast te klikken:

Bovenste logo: KB 21/07/2016

Onderste logo: informatiebrochure

Nieuwe maatregelen om hondsdolheid te voorkomen en te bestrijden


Sinds 27 oktober 2016 gelden nieuwe maatregelen om verdachte gevallen van hondsdolheid te melden en af te handelen. De vorige wetgeving dateerde al van 1967 en was niet meer op de huidige situatie afgestemd.

Het is belangrijk te melden dat het hier over een langdurig project gaat dat niet het gevolg is van de recente ontdekking van een geval van atypische rabiës bij een vleermuis in Bertrix.

Na breed overleg met alle betrokkenen is het KB van 18 september 2016 gepubliceerd. De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) stellen u de belangrijkste punten ervan voor.


http://www.favv-afsca.be/newsletter-da-vt/newsletter151.asp

Klik op het logo hiernaast om meteen de nieuwsbrief op te vragen, of via de link hierboven.

Ter info voor de paardenpractici: gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen


Het FAGG, het FAVV en de FOD VOlksgezondheid hebben een samenvattend document in verband met het gebruik van geneesmiddelen bij paardachtigen opgesteld.

Door op de foto hiernaast te klikken kom je rechtstreeks op dit document uit.

Een samenvatting kan je terugvinden via onderstaande link:

http://www.fagg-afmps.be/nl/DIERGENEESKUNDIG_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/distributie_aflevering/geneesmiddelen_bij_paardachtigen/

Fiches epidemische dierenziekten (FAVV)

Het FAVV heeft praktische fiches opgesteld als hulp bij de klinische diagnose van de belangrijkste epidemische ziekten met een risico op (her)opduiken.

Klik op de foto hiernaast om deze fiches te bekijken.